Generalforsamling 

Referat Generalforsamling i Arup Beboerforening d. 20/2-2024
Dirigent: Ole Ingvardsen
Referent: Ole Sand
Stemmetæller valgt
Beretning:
Medlemstal uændret. Tak til Frede for infoskræm og Facebook, tak til Laila for rengøring og tak til Kirsten for udlejning. Der er holdt 2x fællesspisning, Sankt hans, havne fest og julefrokost. Ideer modtages gerne til arrangementer som kan styrke sammenhold. Frokost med lokalpolitiker og de 8 foreninger. Tak til bestyrelsen for samarbejdet i året.
Godkendt
Regnskab:
Nanna gennem gik regnskabet.
Underskud på godt 5.000 kr., men opvejes af vandafledningsafgift som kan fåes tilbage for vand i forbindelse med vandskade, svarende til i alt 10.000 kr. som kommer i regnskab 2024.
Godkendt
Valg
Bestyrelsesmedlemmer på valgt alle genvalgt
Suppleanter: Kamp valg: valgt: 1. suppleant: Ole Poulsen 2. Suppleant : Jeanne
Revisor: Signe Ingvardsen nyvalgt


Ingen indkomne forslag


Evt.:
Forslag og kommentarer
•Fælles spisning skal starte tidlig
•Evt. med kortspil, sang
•Frivillige inviteres til fællesspisning
•”Amtoftdag” i beboerhuset som i ”gamle dage”
•Ros fra lejere af beboerhuset
•Forslag om foredrag Alice vil evt. stå for det.
•GF referat og referat af møder vedr. de 8 foreningers fælles møde skal offentliggøres
•Ole P’s bror foredrag
•Lydanlæg til GF og andre møder
•Tak til bestyrelsen for at holde huset og pladsen pæn, samt tænke nyt.
Tak for fremmødet.